Aanmelden Basisschool

Wegens het Coronavirus zijn op dit moment alleen individuele afspraken mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak inplannen door te mailen naar directie@bs-kronenburgh.nl

Om te komen tot een aanmelding bij Basisschool Kronenburgh doorlopen we de volgende stappen:

 1.  Wij werken op dit moment met vaste kennismakingsmomenten.
  • Heeft u interesse in een plek in één van ons kleutergroepen (uw kind is nog geen 4). Dan kunt u kennis komen maken op één van de volgende momenten: 27 oktober (09.00-10.00), 10 november (09.00-10.00), 24 november (09.00-10.00), 8 december (09.00-10.00), 12 januari (09.00-10.00), 26 januari (09.00-10.00), 9 februari (09.00-10.00), 23 februari (09.00-10.00), 9 maart (09.00-10.00), 23 maart (09.00-10.00), 6 april (09.00-10.00), 20 april (09.00-10.00), 11 mei (09.00-10.00), 25 mei (09.00-10.00), 8 juni (09.00-10.00) en 22 juni (09.00-10.00). Hiervoor kunt u zich opgeven bij: directie@bs-kronenburgh.nl.
  • Heeft u interesse in een plek in één van de groepen vanaf groep 2 (u kind zit op dit moment op een andere school). Dan kunt u kennis komen maken op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 16.00. Neem voorafgaand contact op met adjunct@bs-kronenburgh.nl
 1.  
 2. U vult het aanmeld- en intakeformulier in en verzamelt alle overige bescheidene en brengt die in tijdens het kennismakingsgesprek in. Het is ook mogelijk dit te doen na het kennismakingsgesprek.
  1. Aanmeldformulier (PDF) / Aanmeldformulier (.doc)
  2. Intake-formulier (PDF) / Intake-formulier (.doc)
  3. voor de gifted groepen gelden aanvullende toelatingscriteria zie ons schoolplan.
 3. Wanneer ouders een overstap naar Kronenburgh wenselijk achten, is proefdraaien de volgende stap. De potentieel nieuwe leerling draait dan mee binnen een groep. Met de huidige school worden hiertoe afspraken gemaakt.
 4. Wanneer het dossier compleet is en we over en weer verwachten dat het onderwijs van Basisschool Kronenburgh uw zoon of dochter goed past, bevestigen wij de inschrijving.

Het kan ook zijn dat we de conclusie trekken dat het onderwijs van Basisschool Kronenburgh niet goed kan aansluiten bij de benodigde leerondersteuning. Vanuit onze zorgplicht kijken we dan samen met u en het samenwerkingsverband welke school hier wel in kan voorzien.

Tevens willen wij vermelden dat Basisschool Kronenburgh werkt met een wachtlijst zodra een groep vol zit.

Voor het schooljaar 2021/2022 staan de groepen met een wachtlijst vermeld:

 • Gifted Juniors (groepen 3 en 4)
 • Gifted Mediors (groepen 5 en 6) 

Wij starten in januari 2022 een instroomgroep Gifted op voor de groepen (3),4,5 en 6. Heeft u interesse in één van deze groepen. Neemt u dan contact op met adjunct@bs-kronenburgh.nl.

We voeren wekelijks intakes met ouders. Het kan dus zijn dat ook voor andere groepen wachtlijsten ontstaan die hierboven nog niet zijn vermeld.

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl