Aanmelden Basisschool

Om te komen tot een aanmelding bij Basisschool Kronenburgh doorlopen we de volgende stappen:

 1. U stuurt ons een e-mail om te komen tot een kennismakingsgesprek. Mailt u ons bij voorkeur meteen 3 agendaopties: directie@bs-kronenburgh.nl
 2. U vult het aanmeld- en intakeformulier in en verzamelt alle overige bescheidene en brengt die in tijdens het kennismakingsgesprek in. Het is ook mogelijk dit te doen na het kennismakingsgesprek.
  1. Aanmeldformulier (PDF) / Aanmeldformulier (.doc)
  2. Intake-formulier (PDF) / Intake-formulier (.doc)
  3. voor de guide en coach groepen gelden aanvullende toelatingscriteria zie ons schoolplan.
 3. Wanneer ouders een overstap naar Kronenburgh wenselijk achten, is proefdraaien de volgende stap. De potentieel nieuwe leerling draait dan mee binnen een groep. Met de huidige school worden hiertoe afspraken gemaakt.
 4. Wanneer het dossier compleet is en we over en weer verwachten dat het onderwijs van Basisschool Kronenburgh uw zoon of dochter goed past, bevestigen wij de inschrijving.

Het kan ook zijn dat we de conclusie trekken dat het onderwijs van Basisschool Kronenburgh niet goed kan aansluiten bij de benodigde leerondersteuning. Vanuit onze zorgplicht kijken we dan samen met u en het samenwerkingsverband welke school hier wel in kan voorzien.

Tevens willen wij vermelden dat Basisschool Kronenburgh werkt met een wachtlijst zodra een groep vol zit. Wij hanteren momenteel een wachtlijst voor een aantal groepen binnen onze school behalve de groepen:

 • Premium Starters (groep 1, per 1 maart 2020);
 • Guide Coach Juniors (groep 3/4);
 • International Learners Juniors (groep 3/4);
 • Guide Mediors (groep 5/6);
 • Guide Medior Seniors (groep 6/7);
 • Guide Seniors (groep 7).

We voeren wekelijks intakes met ouders. Het kan dus zijn dat ook voor andere groepen wachtlijsten ontstaan die hierboven nog niet zijn vermeld.

Lees meer:

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl