Documenten

Lees meer over Basisschool Kronenburgh en het huidige schooljaar vind u in de volgende documenten:

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Nieuwe ouders

Uw kind aanmelden bij Basisschool Kronenburgh? Meer informatie vindt u op de pagina ‘Aanmelden‘.