Missie

Basisschool Kronenburgh wil leerlingen samen met hun ouders voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school en een functioneren in de internationale samenleving.

Basisschool Kronenburgh wil ook leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum van meer- en hoogbegaafdheid begeleiden in hun leerproces.

Visie

Elk kind verdient de aandacht van de leerkracht zich zo optimaal te ontwikkelen.

De wereld om ons heen verandert snel. Onze kinderen worden wereldburgers. Het onderwijs heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving.

Het grootste deel van de kinderen functioneert prima binnen het reguliere onderwijs. Er zijn ook kinderen die behoefte hebben aan een andere onderwijskundige benadering, meer afgestemd op de individuele leervragen. Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn deze specifieke leervragen vaak expliciet aanwezig. Het niet inspelen op deze leerbehoefte kan het leerproces belemmeren.

Identiteit

Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs.

Wij werken vanuit een historisch besef van het West Europees Christelijk gedachtegoed in een hedendaagse toepassing. Hiermee benadrukken wij te staan in een lange traditie van normen en waarden, in het ‘gevoel’ dat er meer is, zonder ons te binden aan één specifieke christelijke geloofsrichting. Dit besef vertaalt zich onderwijskundig in de zorg voor onze leerlingen en hun toekomstig functioneren in de hedendaagse moderne maatschappij. We zijn dagelijks even stil voor het eten, vieren Kerst en Pasen en verzorgen godsdienstlessen in combinatie met de lessen sociale vaardigheden (en filosofie).

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl