Missie

Basisschool Kronenburgh wil leerlingen samen met hun ouders voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school en een functioneren in de internationale samenleving.

Basisschool Kronenburgh wil ook leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum van meer- en hoogbegaafdheid begeleiden in hun leerproces.

Mission statement

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur” –  Plutarchus (circa 46 – circa 120)

Visie

Vanuit onze drijfveren vinden wij het belangrijk om onderwijs te realiseren waar:

 • Vlammetjes bij kinderen ontstoken worden
 • Kinderen passend onderwijs ontvangen
 • Kinderen zich veilig voelen
 • Kinderen vallen en weer leren op te staan
 • Kinderen met zichzelf en hun omgeving in verbinding staan
 • Wij aansluiten bij de zijnskenmerken van gifted leerlingen
 • Wij zelf ook een lerende attitude hebben
 • Kinderen en leerkrachten met respect voor elkaar samenwerken
 • Iedereen bij elkaar betrokken is
 • Wij ons aanpassen waar dat nodig is
 • Kinderen leren onderzoeken en vanuit een nieuwsgierige grondhouding leren
 • Het proces van leren net zo belangrijk is als het resultaat
 • Kinderen en leerkrachten met passie werken
 • Kinderen en leerkrachten autonomie hebben, hun eigenheid er mag zijn
 • Het leren wordt verbonden met wat er buiten in het leven gebeurt
 • Vanuit ontwikkeling wordt gedacht en gewerkt
 • Kinderen talenten ontdekken en vanuit deze talenten en die van de leerkrachten wordt gewerkt
 • Wij zoeken naar wat kinderen nodig hebben
 • Kinderen leren het zelf te doen
 • Wordt gedifferentieerd waar dat nodig is
 • Kinderen eigenaar worden van hun leerproces door een interne locus of control. Zij voelen zich zelf verantwoordelijk voor hun succes (of falen) in de pogingen die zij doen om een doel te behalen
 • Kinderen samen in een groep leren

Identiteit

Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs.

We handelen naar de West-Europese normen en waarden en in de riten en tradities stellen we ons neutraal op. Dat betekent dat wij de leerlingen laten zien welke geestelijke stromingen er zijn, voeden wij op over burgerschap en leiden wij de leerlingen toe naar een wereld van diversiteit en inclusiviteit.