Missie

Basisschool Kronenburgh wil leerlingen samen met hun ouders voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school en een functioneren in de internationale samenleving.

Basisschool Kronenburgh wil ook leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum van meer- en hoogbegaafdheid begeleiden in hun leerproces.

Visie

Elk kind verdient de aandacht van de leerkracht zich zo optimaal te ontwikkelen.

De wereld om ons heen verandert snel. Onze kinderen worden wereldburgers. Het onderwijs heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving.

Het grootste deel van de kinderen functioneert prima binnen het reguliere onderwijs. Er zijn ook kinderen die behoefte hebben aan een andere onderwijskundige benadering, meer afgestemd op de individuele leervragen. Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn deze specifieke leervragen vaak expliciet aanwezig. Het niet inspelen op deze leerbehoefte kan het leerproces belemmeren.

Identiteit

Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs.

We handelen naar de West-Europese normen en waarden en in de riten en tradities stellen we ons neutraal op. Dat betekent dat wij de leerlingen laten zien welke geestelijke stromingen er zijn, voeden wij op over burgerschap en leiden wij de leerlingen toe naar een wereld van diversiteit en inclusiviteit.

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail nina.vanbalen@basisschoolkronenburgh.nl