Kernwaarden 

PASSIE

Kinderen en leerkrachten werken vanuit passie. Dit betekent dat zij mogen leren, ontdekken en onderzoeken waar zij gelukkig van worden en zij energie van krijgen. Als mensen leren vanuit passie, raken zij in een ‘flow’. Kinderen laten dit zien door enthousiast en gemotiveerd aan doelen te werken. Zij laten zich niet afleiden en laten doorzettingsvermogen zien als het moeilijk wordt.

VERBONDENHEID

Kinderen en leerkrachten werken uit verbondenheid. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen en leerkrachten zich verbonden voelen met hun taak, de groep/klas, de school en de omgeving om hen heen. Zij tonen zich betrokken en geïnteresseerd in wat zij moeten doen en er om hen heen gebeurd.

RESPECT

Kinderen en leerkrachten gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Dit betekent dat zij interesse tonen in een ander, rekening houden met elkaar en waar nodig op een respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan. Ook laten kinderen en leerkrachten respect zien naar de wereld om hen heen en de buurt waarin wij leren en leven. Zo gaan kinderen en leerkrachten respectvol met elkaar, de materialen en de natuur om hen heen om.

NIEUWSGIERIGHEID

Kinderen en leerkrachten zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Zij verwonderen zich over wat zij zien, mee maken en willen begrijpen wat er gebeurd. Zij gaan hierbij zelf op onderzoek uit en stellen (kritische) vragen bij wat zij tegenkomen en willen weten.

VEILIGHEID

Kinderen en leerkrachten zorgen met elkaar ervoor dat de school een veilige plek is waar iedereen kan zijn wie hij/zij is. Dit betekent dat kinderen en leerkrachten elkaar in hun waarde laten en elkaar op een respectvolle manier aanspreken als het gedrag dit van hen vraagt.

EIGENAARSCHAP

Kinderen en leerkrachten laten eigenaarschap over het leren en ontwikkelen zien. Dit betekent dat kinderen werken vanuit een interne locus of control. Hierbij laten zij zien dat zij het succes (of het falen) op zichzelf betrekken en daarbij proberen elke dag ‘beter’ te zijn dan de ik van gisteren.