Kernwaarden 

VERANTWOORDELIJKHEID

Ieder krijgt binnen school ruimte om binnen duidelijke kaders op een eigen wijze het werk wat gedaan moet worden in te vullen. Dit vraagt een hoge mate van zelfstandigheid en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt door een ieder doelgericht gewerkt en weloverwogen gekozen.

VERTROUWEN

Verantwoordelijkheid vraagt tevens om wederzijds vertrouwen. Dit geldt voor alle betrokkenen. Kinderen, ouders, personeel. Vertrouwen ontstaat als een ieder zich verbonden voelt. Dat is de basis.

RESPECT

Respect voor een ieder die je ontmoet. Binnen school werken we met duidelijke gedragsregels die er toe leiden dat er respectvol wordt omgegaan met elkaar.

READY TOT LEARN

En als dan aan bovenstaande kernwaarden is voldaan zijn we klaar om te leren! Dat geldt wederom voor alle betrokkenen.
We staan vragend in ons werk en zijn nieuwsgierig naar andere inzichten en meningen, naar hoe het anders of beter kan. We onderzoeken het effect van ons eigen handelen.

COMMUNICATIE

We communiceren open en transparant, ook over de dingen die nog niet goed gaan. Bij besprekingen reflecteren we kritisch op ons eigen handelen en maken we weloverwogen keuze voor het vervolg.