Het team van Basisschool Kronenburgh

De docenten van Basisschool Kronenburgh hebben bij voorkeur een internationale oriëntatie (buitenlandse werkervaring), zijn zij-instromer vanuit het bedrijfsleven en /of zijn gespecialiseerd (of zijn zich aan het specialiseren) in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Mevrouw T. Steenbergen / Juf Titia
Gifted Mediors Seniors 2/ Intern Begeleider Onderbouw
Mevrouw S. Maliepaard /Juf Sophia
Remedial Teacher sociaal emotionele ontwikkeling
Mevrouw O. Somaraki / Juf Olga
Leraarondersteuner (inzet in diverse groepen)