Het team van Basisschool Kronenburgh

De docenten van Basisschool Kronenburgh hebben bij voorkeur een internationale oriëntatie (buitenlandse werkervaring), zijn zij-instromer vanuit het bedrijfsleven en /of zijn gespecialiseerd (of zijn zich aan het specialiseren) in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Mevrouw P. Pijnappels / Juf Petra
Gifted Juniors Mediors 1
Mevrouw I. Berghout- Oranje / Juf Irina
Docent TalentenLABdag - Groepsleerkracht Gifted Juniors (oop donderdag)
Mevrouw S. Maliepaard /Juf Sophia
Remedial Teacher sociaal emotionele ontwikkeling
Meneer K. van Heesbeen / Meester Kees
Adjunct - directeur a.i.
Mevrouw A. Knotter / Juf Anaice
Leraarondersteuner / Leerkracht Engels

anaice.knotter@basisschoolkronenburgh.nl

Mevrouw O. Somaraki / Juf Olga
Leraarondersteuner (inzet inj diverse groepen)