Mevrouw T. Steenbergen / Juf Titia

Plutarchus heeft ooit gezegd: ‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam’. Voor mij is dat de kern van goed lesgeven.  Nadat ik mijn conservatoriumdiploma heb behaald en erachter kwam dat er geen werk in die richting voor mij was, heb ik ervoor gekozen om me om te scholen tot leerkracht basisonderwijs. Op de jenaplanscholen waar ik heb gewerkt, kon ik tegemoetkomen aan de individuele onderwijsbehoeften van kinderen en zag ik hoe waardevol het is om in een meerjarige stamgroep te zitten: kinderen leren van en met elkaar. De meer- en hoogbegaafde kinderen konden niet voldoende profiteren van het geboden onderwijs. Dat was voor mij de reden om cursussen en trainingen te gaan doen om de behoeften van die kinderen beter te leren begrijpen. Ik kreeg de vrijheid om een plusklas op te starten en leerde daar nog beter omgaan met deze kinderen.

Na het volgen van een Master sen (special educational needs) ben ik gaan werken als intern begeleider. In die tijd heb ik veel aandacht besteed aan het begeleiden van leerkrachten bij het geven van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer het weer ging kriebelen om het zelf te doen.

Op Kronenburgh heb ik de afgelopen jaren de kans gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen als talentbegeleider. De gevolgde opleiding bij Novilo heeft mij daar enorm bij geholpen. Het is fijn om in kleine groepen af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen en om ze te leren zoveel mogelijk vaardigheden te ontwikkelen om met een volle rugzak naar de volgende onderwijsfase te gaan.

Titia.steenbergen@basisschoolkronenburgh.nl