Gifted

Een hoge score bij een IQ test is geen garantie voor goede schoolprestaties. Veel andere factoren zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren o.a. het schoolsysteem hebben invloed op de schoolresultaten van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Binnen een standaard leerprogramma kan een meer- en hoogbegaafde leerling zijn uitdaging verliezen en afhaken. Wanneer een meer- en hoogbegaafde leerlingen niet goed in zijn vel zit, zich niet begrepen weet of onvoldoende begeleid worden, kunnen ze de motivatie verliezen, vastlopen en of onderpresteren.
Hoogbegaafde leerlingen ondervinden bij hun sociale contacten vaak meer moeite dan andere kinderen, als gevolg van andere interesses, andere manieren van denken, een andere manier van leren, een ander soort humor.

Basisschool Kronenburgh biedt een natuurlijke leeromgeving, waar de meer- hoogbegaafde leerling:

  • zich kan optrekken met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes (peers);
  • wordt uitgedaagd met verdiepende en verbredende leerstof met gespecialiseerde begeleiding; en
  • tot zichzelf komt, het plezier in leren weer terugvindt, weer tot presteren komt en een actieve leerstrategie ontwikkelt die ook nodig is op het voortgezet onderwijs.

De docenten specialiseren zich in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Een IQ van 130 of hoger is noodzakelijk om als leerling toegang te krijgen tot dit programma.

Het onderwijs bij onze International Learners is op een hoger niveau en spreekt zo ook meer- en hoogbegaafde leerlingen aan. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer-en hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen.

Voor deelname aan de verkleinde Gifted groepen bestaat een ‘vrijwillige extra ouderbijdrage verkleinde groepen’ die wij gebruiken om de kosten van extra docenten te dekken.

Indien het voor u niet mogelijk is om deze vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, willen wij gezamenlijk met u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om externe fondsen aan te spreken opdat wij toch tot een financiële dekking kunnen komen. U bent niet verplicht op deze uitnodiging in te gaan / om hieraan mee te werken.

Bij een orthopedagogische onderbouwing, een geschikt IQ rapport en indien er plaats is, is plaatsing in de verkleinde groepen mogelijk ook wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt of wilt voldoen.

Lees meer:

Aanmelden

Zie onze aanmeldpagina.

Contact

Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail marjan.vanderkaaden@basisschoolkronenburgh.nl