Gifted

Een hoge score bij een IQ test is geen garantie voor goede schoolprestaties. Veel andere factoren zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren o.a. het schoolsysteem hebben invloed op de schoolresultaten van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Binnen een standaard leerprogramma kan een meer- en hoogbegaafde leerling zijn uitdaging verliezen en afhaken. Wanneer een meer- en hoogbegaafde leerlingen niet goed in zijn vel zit, zich niet begrepen weet of onvoldoende begeleid worden, kunnen ze de motivatie verliezen, vastlopen en of onderpresteren.
Hoogbegaafde leerlingen ondervinden bij hun sociale contacten vaak meer moeite dan andere kinderen, als gevolg van andere interesses, andere manieren van denken, een andere manier van leren, een ander soort humor.

Basisschool Kronenburgh biedt een natuurlijke leeromgeving, waar de meer- hoogbegaafde leerling:

  • zich kan optrekken met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes (peers);
  • wordt uitgedaagd met verdiepende en verbredende leerstof met gespecialiseerde begeleiding; en
  • tot zichzelf komt, het plezier in leren weer terugvindt, weer tot presteren komt en een actieve leerstrategie ontwikkelt die ook nodig is op het voortgezet onderwijs.

De docenten specialiseren zich in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Een IQ van 120 of hoger is noodzakelijk om als leerling toegang te krijgen tot dit programma.

Het onderwijs bij onze International Learners is op een hoger niveau en spreekt zo ook meer- en hoogbegaafde leerlingen aan. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer-en hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen.

In de klassen worden de kinderen zowel gecoached (coaching) als begeleid (guiding).

Bij een guide-aanpak biedt de leerkracht de leerlingen meer begeleiding in de vorm van structuur en het stapsgewijs doorlopen van leerlijn. De kinderen worden meer aan de hand meegenomen om de benodigde stappen te nemen en om te leren hoe je van je beginpunt naar je eindbestemming komt. Daardoor ontstaat voor deze leerlingen een te volgen leidraad, wat houvast en het plezier van leerdoelen behalen oplevert.

Bij een coach-aanpak geeft de leerkracht voornamelijk op een coachende manier les. De minimumdoelen die de leerlingen moeten bereiken zijn bekend en de leerlingen hebben een mate van vrijheid om de leerweg op de eigen manier vorm te geven, strategieën toe te passen of uit te proberen en zo hun eigen leerhonger te volgen en om hun vaak grotere behoefte aan zelfstandigheid en autonomie de ruimte te geven. De leerling is vrij (binnen aangegeven grenzen) om in de leerlijn sprongen te maken (heen en zo nodig terug).

Voor deelname aan de verkleinde Gifted groepen bestaat een ‘vrijwillige extra ouderbijdrage verkleinde groepen’ die wij gebruiken om de kosten van extra docenten te dekken.

Indien het voor u niet mogelijk is om deze vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, willen wij gezamenlijk met u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om externe fondsen aan te spreken opdat wij toch tot een financiële dekking kunnen komen. U bent niet verplicht op deze uitnodiging in te gaan / om hieraan mee te werken.

Bij een orthopedagogische onderbouwing, een geschikt IQ rapport en indien er plaats is, is plaatsing in de verkleinde groepen mogelijk ook wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt of wilt voldoen.

Lees meer:

Aanmelden

Zie onze aanmeldpagina.

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl