Intake-onderzoek

Om uw kind te kunnen inschrijven voor de gifted stroming, is het noodzakelijk dat u een actueel testrapport overlegt met ook een IQ meting. Het is belangrijk dat leerlingen hun ‘peers’ vinden.

Het testrapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar en dient te zijn opgesteld door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog.

Het IQ-onderzoek bekostigen ouders vrijwillig of er wordt gekeken of dit kan via het samenwerkingsverband.

Tevens vragen wij, uitgaande van de zorgvraag, een orthopedagogische onderbouwing voor deelname aan verkleinde groepen.

U bent vanzelfsprekend vrij het onderzoek bij een door uzelf te selecteren erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog te laten uitvoeren.

We werken met verschillende partners samen.