Intake-onderzoek

Om uw kind te kunnen inschrijven voor de coach en guidegroepen, is het noodzakelijk dat u een actueel testrapport overlegt met ook een IQ meting. Het is belangrijk dat leerlingen hun ‘peers’ vinden.

Het testrapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar en dient te zijn opgesteld door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog.

Het IQ-onderzoek bekostigen ouders vrijwillig of er wordt gekeken of dit kan via het samenwerkingsverband.

Tevens vragen wij, uitgaande van de zorgvraag, een orthopedagogische onderbouwing voor deelname aan verkleinde groepen.

Onderstaande organisaties kunnen ondersteunen bij het opstellen van zowel een testrapport als een orthopedagogische onderbouwing voor deelname aan verkleinde groepen.

U bent echter vanzelfsprekend vrij het onderzoek bij een door uzelf te selecteren erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog te laten uitvoeren.

Onze partners:

– HCO (Den Haag)
Voor een IQ bepaling verwijzen wij u naar onderwijsadviesbureau HCO. Het HCO heeft gecertificeerde psychologen in dienst die een IQ-test kunnen afnemen. Richtlijn voor de kosten voor de afname van een IQ-test is circa € 632.50 (dit onder voorwaarde van afname op de locatie van het HCO-gebouw). Het onderzoek beperkt zich tot een intelligentiemeting. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een rapportage waarin de opbouw van het IQ beschreven wordt. Uiteraard zijn andere opties mogelijk zoals uitbreiding van het onderzoek met een intake, een nagesprek, observatie(s) en/of vragenlijsten. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeken te laten doen in het kader van onder andere dyslexie en gedragsproblematiek. Voor de mogelijkheden en kosten van deze onderzoeken verwijzen wij u naar mevrouw H. Stoutjesdijk van het HCO, tel 070-4482860 of h.stoutjesdijk@hco.nl.

– Adviesbureau Dotado (Rotterdam) 
Dit adviesbureau is gespecialiseerd in onderzoeken bij  en begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Orthopedagogen Willemien Schollaart en Mieneke Brouwer hebben een professionele en kindvriendelijke aanpak. Zij hebben jarenlange ervaring met intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoeken voor kinderen vanaf 4 jaar. U ontvangt een professioneel rapport met alle bevindingen en een helder, uitgebreid advies. Dit wordt met u besproken in een nagesprek. Ook de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind wordt meegenomen. U kunt meestal op korte termijn geholpen worden. Een intelligentieonderzoek kost 605 euro en een uitgebreider onderzoek kost 968 euro (t/m 8 jaar) of 1089 euro (vanaf 9 jaar). Neemt u contact op via info@dotado.info of 085-7603344. Voor meer informatie: www.dotado.info.

– BUUTVRIJ  psychologen
Buutvrij Psychologen biedt kinderen, jongeren en hun ouders behandeling, begeleiding en ondersteuning wanneer zij in het dagelijks leven tegen vraagstukken aanlopen. Tevens biedt Buutvrij psychodiagnostisch onderzoek om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak of instandhoudende factoren van de aanwezige problemen. Buutvrij Psychologen biedt een plek waar alles gezegd en besproken mag en kan worden. Het woord ‘buut’ betekent ‘doel’ en bij het kinderspel verstoppertje betekent ‘buutvrij’ dat je veilig het doel hebt bereikt. Buutvrij biedt hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Dit betekent dat wij bij lichte tot matige problematiek hulpverlening bieden mits er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan opvoedvragen, gedragsproblemen (impulsiviteit, grensoverschrijdend gedrag), emotionele problemen (somberheid, angst, negatief zelfbeeld, trauma’s), problemen op school en sociale problemen (moeite in de omgang met leeftijdsgenoten, vergroten van assertiviteit). 06-42647788, info@buutvrijpsychologen.nl www.buutvrijpsychologen.nl, Dr. Kuyperstraat 5 2514 BA Den Haag.

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl