Sponsoring / Bestuursverslag

Basisschool Kronenburgh werkt bij de guide en coachgroepen (meer- en hoogbegaafde leerlingen) met groepen van gemiddeld 18 leerlingen om zo leerlingen met specifieke leervragen optimaal te kunnen begeleiden tijdens hun ontwikkeling en leerproces.

Om de extra kosten voor personeel en klaslokalen te kunnen dekken werken wij met een ‘vrijwillige extra ouderbijdrage verkleinde groepen’ van iets meer dan drie duizend euro. Het is niet voor elke ouder mogelijk deze ouderbijdrage op te brengen. Basisschool Kronenburgh heeft een ANBI status zodat het mogelijk is individuele leerlingen fiscaal vriendelijk te ondersteunen.
Er mag geen relatie liggen tussen de sponsor en de verleende dienstverlening. Ouders kunnen dus bijvoorbeeld niet middels een schenking de ouderbijdrage bekostigen.

Natuurlijk is het ook mogelijk het onderwijs van Basisschool Kronenburgh in het algemeen te sponsoren.

Wilt u sponsor zijn van Kronenburgh? Neem dan contact op met de schooldirecteur directie@bs-kronenburgh.nl.

Onze financiële verantwoording als ANBI-instelling vindt u hier: Jaarverslag en controleverklaring

Naam Instelling: Stichting kronenburgh (Basisschool Kronenburgh)
RSIN / Fiscaalnummer: 852442763
Postadres: Broekslootkade 95-97 2281TC Rijswijk
Doelstelling stichting: Het vormgeven en het bevorderen van het geven van onderwijs op algemeen bijzondere grondslag dat inspeelt op de unieke behoeften op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.

Samenstelling bestuur en taakverdeling:

  • Mw. M. Borsboom-Turabaz, voorzitter
  • Mevr. mr. A. Dubois-Hin, secretaris 
  • Dhr. R.J. Hekket , toezicht bedrijfsvoering

Ons management statuut kunt u hier terugvinden.

Beloningsbeleid: Stichting Kronenburgh werkt met een vrijwilligersbestuur, derhalve geen beloning anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten (kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling).Ook kunnen de bestuursleden vacatiegeld (een vergoeding voor de vervulling van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen) ontvangen dat niet bovenmatig is. In de jaarlijkse financiële verantwoording wordt de beloning aan bestuurders zichtbaar gemaakt. Voor de inschaling van directie en personeel wordt gewerkt volgens de inschaling CAO PO.

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl