Buitenschoolse opvang

In de omgeving van Basisschool Kronenburgh bevinden zich meerdere voor- en naschoolse opvanglocaties. Bij voldoende aanmeldingen zijn deze centra vaak bereid leerlingen te komen ophalen.

Basisschool Kronenburgh werkt met een continurooster; alle kinderen blijven op school over.

Contact

Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail marjan.vanderkaaden@basisschoolkronenburgh.nl