Mevrouw M. Kamermans / Juf Miriam

Wat is er leuker dan werken met kinderen en zelf ook weer iedere dag nieuwe dingen bijleren?! Na 20 jaar in het Speciaal Onderwijs, stapte ik over naar een school voor Natuurlijk Leren. Deze school trok door de andersoortige vorm van onderwijs kinderen van diverse pluimage die vastliepen in het reguliere onderwijs, waaronder veel hoogbegaafde leerlingen. Ik ben blij dat basisschool Kronenburgh vervolgens op mijn pad kwam. Onderwijs moet kinderen de kans geven zich optimaal te ontplooien en naar mijn idee wordt deze mogelijkheid op Kronenburgh geboden, er wordt gekeken naar het individuele kind met zijn of haar specifieke behoeften.  Want: leren is leuk, het opent nieuwe deuren! En dat wil ik de kinderen ook meegeven!

miriam.kamermans@basisschoolkronenburgh.nl