Mevrouw S. Maliepaard /Juf Sophia

Sinds 2004 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Met veel plezier en inzet probeer ik in mijn lokaal een omgeving te laten ontstaan waarin leren een avontuur is waar we met elkaar aan deelnemen. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en voor het welzijn van je klasgenoten; inzicht in eigen (on)mogelijkheden; ontdekken dat leren leuk is en gaat met vallen en opstaan; nieuwe dingen ondernemen en daarbij fouten durven maken; samen iets kunnen bereiken….dit zijn zomaar enkele speerpunten die ik erg belangrijk vind. Al zo’n 15 jaar werk ik (naast het werken in de klas) met enorm veel plezier met plusklassen. Van groep 1 t/m 8 komen kinderen wekelijks een aantal uur werken aan met name hun executieve vaardigheden, zodat het leren in de klas beter gaat. Ik zou dit nog even zo vele jaren willen voortzetten op mijn school, ware het niet dat de Liefde mij naar Delft heeft gekregen en ik in deze omgeving graag het werken met meer-en hoogbegaafde kinderen voort wil zetten. Op basisschool Kronenburgh zie ik die mogelijkheid en ik kom dan ook met veel enthousiasme hier op school werken.

coach-mediorseniors@bs-kronenburgh.nl

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl