Meneer W. Plum / Meester Willy

Sinds 1998 werk ik in het basisonderwijs en heel veel ervaring op gedaan in plusklassen en kinderen met leeruitdagingen.

De visie van Basisschool Kronenburgh spreekt mij aan. Kinderen laten werken op eigen niveau en leerbelemmeringen weg nemen. Samen met het individuele kind zoeken naar strategieën en oplossingen, opdat het kind comfortabel kan leren.

Willy.plum@basisschoolkronenburgh.nl

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail kees.vanheesbeen@basisschoolkronenburgh.nl