Mevrouw W. Hokke / Juf Wilma

Na gewerkt te hebben op verschillende reguliere basisscholen kwam ik tot de ontdekking dat vaak de methode centraal staat en niet de leerling. Basisschool Kronenburgh spreekt me aan omdat hier de natuurlijke neiging van kinderen om te leren niet afgeremd wordt, maar juist wordt aangemoedigd. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Daarom wil ik kinderen de ruimte geven om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en  haalbare resultaten te boeken. Ik heb hoge (en reële) verwachtingen van mijn leerlingen en ben tegelijk beschikbaar voor hulp en ondersteuning.

Ik streef naar gelukkige kinderen in een gelukkige klas.  Dit doe ik omdat gelukkige kinderen beter leren. Kinderen moeten weten dat ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Dan ontstaat een klimaat waarin het prettig werken is. In een veilige leeromgeving leren kinderen geloven in hun eigen kunnen.

Wilma.hokke@basisschoolkronenburgh.nl

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail kees.vanheesbeen@basisschoolkronenburgh.nl