Vacatures

Vacature Groepsleerkrachten

Kronenburgh is een jonge basisschool met internationale oriëntatie in Rijswijk en een aparte stroming voor ‘Meer- en hoogbegaafd onderwijs’ (Gifted). In de stroming wordt gewerkt met verkleinde groepen (streefgemiddelde 18 leerlingen).

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende vacatures openstaan:

–        Groep 1/ 2 gifted:                              Twee dagen per week (dagen zijn bespreekbaar)

–        Groep gifted middenbouw:              Drie dagen per week (maandag t/m woensdag)

–        Groep 6/7 gifted:                               Vijf dagen per week zwangerschapsverlof voor de

periode 28 oktober 2019 t/m 1 maart 2020

Groepsleerkrachten HB-Gifted stroom (1 FTE of een deel daarvan)
De HB leerkracht heeft een post HBO HB (Hoogbegaafdheid) gedaan of is bereid om dit te gaan doen. De leerkracht heeft naast de onderwijsbevoegdheid een aantoonbaar brede interesse, van filosofie tot techniek. Wij zoeken bij voorkeur een ervaren leerkracht. Bij geschiktheid zal de aanstelling worden voortgezet in het daarop volgende schooljaar.

Wij zijn op zoek naar leerkrachten die:

  • Een veilige, vertrouwde leeromgeving weten te creëren, waarbinnen de individuele leerling wordt gezien en gehoord, zodat talenten tot bloei kunnen komen en de leerlingen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen;
  • Met respect omgaat met ouders en leerlingen, hen serieus neemt en ruimte biedt voor overleg;
  • Met enthousiasme en met nieuwsgierigheid de wereld tegemoet treden;
  • Een vragende, open houding hebben;
  • Kinderen in een gemengde leeftijdsgroep weten te begeleiden vanuit portfolio’s en daarbij ook wil gaan voor mooie Cito scores en het hoogst haalbare vervolgonderwijs;
  • Kwaliteit van onderwijs voorop stellen en gaan voor die waardevolle leermomenten met elke leerling en kunnen genieten van elke stap die wordt gezet;
  • Binnen de handvatten van het (digitale) lesmateriaal met veel creativiteit het onderwijs vormgeven zodat leren (weer) leuk is;
  • Het Engels goed beheersen;
  • Kunnen aansluiten bij de identiteit van de school.U kunt uw brief en CV met pasfoto mailen naar directie@bs-kronenburgh.nl. Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de directie (070-2210382). Tot de procedure behoort ook de mogelijkheid om een dag(deel) mee te lopen in de desbetreffende groep.

Lees meer:

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl