Vacatures

Vacatures

Kronenburgh is een jonge basisschool met internationale oriëntatie in Rijswijk en een aparte stroming voor ‘Meer- en hoogbegaafd onderwijs’ (Gifted). In de stroming wordt gewerkt met verkleinde groepen (streefgemiddelde 18 leerlingen).

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende vacatures openstaan:

–        IB-er (per 1-11-2021)
–        Groepsleerkracht Gifted (per 1-1-2022)

Vacature intern begeleider (per 1-11-2021).

Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten en hecht aan een gezonde emotionele ontwikkeling binnen een veilige en inspirerende leeromgeving.
eerlingen worden voorbereid op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving.
Vanuit de International Learners stroming geven we invulling aan ons internationaal georiënteerde basisonderwijs. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen.

Wij zijn per 1 november 2021 op zoek naar een intern begeleider (wtf 0,6-0.8) met kennis van primair -en passend onderwijs en gevoel van meer- en hoogbegaafdheid.

Wij zijn op zoek naar een intern begeleider die onder andere:
– Samen met de directie het zorgbeleid vormgeeft en uitvoert;
– Het zorgbeleid van de leerlingbegeleiding op school beschrijft, ondersteunt, structureert en bewaakt; – Een vraagbaak is voor het team en collega’s en ouders kan adviseren;
– Contacten onderhoudt met externe instanties en deelneemt aan netwerken;
– Op de hoogte is van (nieuwe) ontwikkelingen binnen de leerlingenzorg en haar/zijn kennis op peil houdt;
– Verantwoordelijk is voor het aannemen van (zij-instroom) leerlingen en de leerlingbegeleiding op school;
– Kennis heeft van ParnasSys en Focus PO of zich daar in wil verdiepen
– Zorg draagt voor de (CITO/Entree) toetsen (bestellen, gegevens invoeren, analyses maken). Opleiding:
– Minimaal PABO – Ca. 5 jaar onderwijservaring
– Kennis van hoogbegaafdheid
– (intentie) passende vervolgopleiding intern begeleider (Post HBO/Post Bachelor IB)

Wat bieden we:
– Jonge organisatie
– Uitdagende functie
– Enthousiast en betrokken team
– Ruimte voor professionele ontwikkeling
– Arbeidsvoorwaarden CAO PO (vanaf schaal 9)
– Tijdelijk contract met zicht op een vaste aanstelling

Ben je een professional en heb je de volgende eigenschappen: Creatief, flexibel, analytisch, doel- en taakgericht, kritisch en empathisch. En heb je interesse in deze functie?
Stuur ons je CV met een korte motivatie waarin je aangeeft waarom je ons team zou willen versterken en wat jouw kwaliteiten zijn.
Je kunt een brief en CV mailen naar directie@bs-kronenburgh.nl. Voor meer informatie over de school kun je contact opnemen met de directie (070-2210382). Daarnaast kun je de schoolgids en het schoolplan raadplegen. 

Vacature Groepsleerkracht Gifted  (per 1-1-2022)

Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten en hecht aan een gezonde emotionele ontwikkeling binnen een veilige en inspirerende leeromgeving.
Leerlingen worden voorbereid op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving.
Vanuit de International Learners stroming geven we invulling aan ons internationaal georiënteerde basisonderwijs. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen.

Wij zijn per 1 november 2021 op zoek naar een groepsleerkracht Gifted (wtf 1,0) met kennis van meer- en hoogbegaafdheid. 

De leerkracht heeft naast de onderwijsbevoegdheid een aantoonbaar brede interesse, van filosofie tot techniek. Wij zoeken een ervaren leerkracht, met voorkeur een collega met kennis van hoogbegaafdheid. Bij geschiktheid zal de aanstelling worden voortgezet in het daarop volgende schooljaar.
 
Wij zijn op zoek naar leerkrachten die:
–       een veilige, vertrouwde leeromgeving weten te creëren, waarbinnen de individuele leerling wordt gezien en gehoord, zodat talenten tot bloei kunnen komen en de leerlingen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen;
–       met respect omgaat met ouders en leerlingen, hen serieus neemt en ruimte biedt voor overleg;
–       met enthousiasme en met nieuwsgierigheid de wereld tegemoet treden;
–       een vragende, open houding hebben;
–       kinderen in een gemengde leeftijdsgroep weten te begeleiden vanuit leerlijnen en daarbij ook wil gaan voor mooie Cito scores en het hoogst haalbare vervolgonderwijs;
–       kwaliteit van onderwijs voorop stellen en gaan voor die waardevolle leermomenten met elke leerling en kunnen genieten van elke stap die wordt gezet;
–       binnen de handvatten van het (digitale) lesmateriaal met veel creativiteit het onderwijs vormgeven zodat leren (weer) leuk is;
–       het Engels goed beheersen
–       kunnen aansluiten bij de identiteit van de school.

U kunt uw brief en CV met pasfoto mailen naar directie@bs-kronenburgh.nl. Voor meer informatie zie www.basisschoolkronenburgh.nl of neem contact op met de directie 070-2210382. Tot de procedure behoort ook een dag meelopen op school.

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl